Hiển thị kết quả duy nhất

Macbook VZ

Hiển thị kết quả duy nhất

Macbook Air 2015 i7

CPU Core i7 2.2Ghz
RAM 8GB
SSD 256GB
VGA HD Graphic 6000
5.990.000