Hướng dẫn lấy lại bản quyền Windown 10 , Office

Hướng dẫn lấy lại bản quyền Windown 10 , Office

Hướng dẫn lấy lại bản quyền Windown 10 , Office
bản quyền Windown 10- Hướng dẫn lấy lại bản quyền Windown 10 , Office
 VZ Computer giới thiệu cho các bạn một cách lấy lại bản quyền Windown 10 , Office.
. Giải nén file chạy trên lệnh CMD .
Tải Tool kích hoạt tại đây : Tải Về
Giải nén TOOL vừa tải về. Chạy dưới quyền Adminsitor
Tiến hành bấm chữ cái  ”C”  rồi  ”A” để tiến hành lấy lại bản quyền OFFICE và Windown 10
Bấm C
Cách cark win 10 , office bản quyền vĩnh viễn
Bấm  A
Sau khi hoàn thành
Tải công cụ tại : Tải Về
Tải về và giải nén file vừa tải . Chuột phải File vừa tải ‘ Microsoft Activation Scripts.cmd chọn Run as Adminitor .
Nhấn A để Active bản quyền kĩ thuật số
Nhấn B để Active theo KPico
Nhấn C để Active bản quyền Office
Nhấn D để kiểm tra xem đã Active được chưa
Nhấn E để Giải nén
Nhấn G để thoát
  Chúc các bạn Active thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *