Cách Cài Driver thông qua 3DP Chip

Cách Cài Driver thông qua 3DP Chip

Cách Cài Driver thông qua 3DP Chip tải về phần mềm tại link : https://www.3dpchip.com/3dp/chip_down_lite.php?pl=vi

Tải về phần mềm ta có bảng :

 

Chon từng Driver thích hợp ta bấm vào tên Driver đó.

Ví : Audio  : tại chọn Realtek HD Audio ( nếu không tìm thấy ta bấm nút + ở cuối  ) Nếu không có tức nghĩa máy bạn đã bị mất phần cứng Audio..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *